ZAJÍMAVOSTI

Greyhoundi jsou jediné plemeno, které je explicitně zmíněno v Bibli.

Někteří Greyhoundi spí s otevřenými oči.

Greyhoundi mají vyšší tělesnou teplotu než jakýkoliv jiný pes.

Greyhoundi mají významně více červených krvinek a větší srdce a plíce, než kterékoliv jiné plemeno. Červené krvinky pomáhají po těle distribuovat kyslík, což umožňuje greyhoundům běhat rychleji.

Krev greyhoundů je univerzální a mohou se tak stát jednoduše dárci krve.

Greyhoundi mají stereoskopické viděno, což znamená, že jejich zrak je přizpůsoben ke sledování pohybujících se objektů. Když voláte na greyhounda, někdy může pomoci se hýbat, když voláte.

Greyhoundi jsou v top 5 nejjemnějších psů.

Svůj ocas používají greyhoundi při běhu jako kormidlo.

Greyhoundi jsou zmínění v 11 hrách W. Shakespeara.

Spokojený greyhound leží často "na švába" (na zádech s nohama nahoru).

Den před poslední bitvou poslal Custer svých 40 greyhoundů pryč s jedním z vojáků, čímž jim zachránil život.

V průběhu 30ti sekundového běhu vyprodukuje greyhoud 100,000 wattů odpadní energie - dost na to uvařit za 2 minuty 600 ml vody.

Greyhound může v průběhu jediného závodu ztratit až cca 1,36 kg váhy.

Out of all the purebred dog breeds up to date, many animal experts have come to believe that the Greyhound is perhaps the healthiest breed of dog when it comes to staying clear of developing any hereditary health issues. It's truly amazing how a dog breed as ancient as the Greyhound can have a practically perfect health record.

(vyhledala a dala dohromady Renata Hurtová)

V USA se používají jako terapeutičtí psi při léčbě chorob

Vzhledem k nízkému procentu tuku v těle a krátké srsti nejsou chrti cítit "psí vůní", vede se diskuze, že chrti jako ostatní psí rasy nepochází z vlka, ale z egyptského šakala.

V roce 1804 vydala Austrálie vyhlášku nařizující usmrcení všech psů, kromě anglických chrtů a pasteveckých psů.
Lidem, trpícím alergiemi mnohdy nevadí společnost chrta.
Chrta provází hrdost a respekt po celou dobu vývoje lidské civilizace. Chrt je jediný pes zmíněný v Bibli.
Chrtové jsou nejstarší čistokrevně chované plemeno. Nejstarší záznamy o nich nalezneme v zobrazení na zdech hrobek faraónů v Egyptě.
Nejvíce si faraóni na chrtech cenili jejich rychlosti, životní energie, poslušnosti a oddanosti. Chrti se vozili se svým pánem na jeho velbloudovi, spali v jeho stanu a nosili stejné amulety proti špatné náladě. Jediná událost byla důležitější než narození chrta v pánově domě, bylo to narození jeho syna.
Z Egypta se chrti rozšířili díky válkám a obchodu do řady dalších zemí, Ruska, Řecka a Říma - kde dosáhli velké vážnosti v říši Římské včetně Británie.
V Británii vlastnění chrta bylo chápáno jako znak mocných a vznešených. V 11. století vydal král Canute zákon, tzv. Lesnický kodex, který uvádí, že žádný neurozený člověk nesmí chovat chrta a že jeho zabití se trestá stejným způsobem jako vražda člověka.
Královna Elisabeth I. byla horlivý nadšenec honů - pronásledování zvěře - a přikázala vévodovi z Norfolku vytvořit první pevná pravidla pro pořádání honů s chrty.
Dnešní chrt má stále mnoho společného s vlastnostmi svých předchůdců. Je stále citlivý a jemný společník s pudem rychlého pronásledování kořisti tak, jako za vlády faraónů.

We can even run on WATER ... Well almost...

The Greyhound's running style is actually like that of a cheetah's, employing what's known as the double-suspension gallop. Unlike horses, which have only one period during their galloping stride in which all four legs are off the ground at once (the period when they are all contracted beneath the body), Greyhounds and many other fast dogs have two periods of suspension during their fastest gallop: the contracted phase, like the horse, plus the extended phase, like the picture of the Greyhound on the side of the bus. This is called a double-suspension gallop. Its feet touch the ground only 25% of the time it is running. Watch it in slow motion here:

The Greyhound's long legs, flexible spine, small waist, big muscles and slender bones work together to make it fast. But it has several less visible features that make it the speed demon it is. The racing Greyhound has a huge heart for its body size: it ranges from 1.18 to 1.73 % of it body weight. Most other breeds have a heart weight of 0.77% body weight; humans have 0.5%, and racehorses 1.0-1.3%. The Greyhound's heart can beat five times per second during a race. During a 30 second race, a Greyhound circulates its entire blood volume four to five times. A racing Greyhound has the highest blood volume compared to body size of any athlete (11.4%, compared to 10.5% for a racehorse, 9.5% for a human sprinter and 7.2% for an average pet dog). It has the highest packed cell volume of any dog (60% compared to 35%), and higher than a racehorse (40%).

So which is faster, Greyhound or racehorse? At a race track in the United Kingdom, officials raced a top Greyhound against a top thoroughbred over a 400-meter (two furlongs, or 437 yards) grass course. The Greyhound won by seven (horse) lengths. To be fair, it was the dog's jackrabbit start that was the key, and the horse was steadily gaining. Had the course been longer, the horse would have overtaken the Greyhound, which is known for its sprinting, not its endurance.

What if we added a cheetah? Well, assuming the cheetah didn't eat the Greyhound, he'd start off in the lead. The Greyhound reaches full speed within six strides, or around 30 meters (32 yards). The only other land mammal that can accelerate so quickly is the cheetah. A cheetah is said to have a top speed of 70 mph but can only sustain it for about 200 meters.
The Greyhound would keep running his fastest speed of about 45 mph until about 250 meters. But he could probably hold on to some speed while the cheetah must stop and rest.

A recent study compared Greyhound and cheetah strides and found that the cheetah's extra speed is due to their ability to increased their stride frequency from 2.4 strides per second at 20 mph up to 3.2 strides per second at their top speed of 40 mph.
The Greyhounds stayed at around 3.5 strides per second throughout their range. Oddly, in this study the Greyhounds' maximum speed was faster than the cheetah's at 42.5 mph.
The researchers concluded the cheetahs weren't really trying, but it does beg the question of how accurate that age-old 70 mph estimate really is.
How many times have we heard somebody claim their Basset Hound or such can run 55 mph because they "clocked him next to the car?" Yeah, I don't think so. It turns out measuring speed in animals is harder than it sounds...maybe the Greyhound really does need to challenge the cheetah to a race.


Greyhounds use More Muscles than other Canines ...

A greyhound carries 55% of their bodyweight in muscle (compared to 45% in other breeds) and here are some important anatomical and physiological points to consider:

Two thirds of the body is carried on the front limbs, one third on the hind limbs. This forward gravity effect aids acceleration.
Muscles on the hind limb are larger and thus produce more power and strength.
The forelimbs have 80% steering function, 20% speed, with an important weight bearing and shock absorbing function.
Most limb extension is immediately prior to weight bearing, most flexion when the limb is in the air. Therefore the extensor muscles are stronger than flexor.
In addition to flexors and extensors, abductors and adductors contribute to limb movement, a complex interaction of a number of different muscles.