Zdrojem následujících informací je paní Věra Babincová

Historie whippetů v bývalém Československu

Začátky chovu whipptů před válkou: Whippeti se na dostizích i výstavách objevovali pouze sporadicky, i když jich nebylo málo. Whippeti nebyli totiž organizováni do roku 1936 v Československu. V roce 1936 splynuli s Klubem pěstitelů chrtů v Praze. Světová krize, ale poznamenala i chov a dostihovou činnost Klubu.

Na následujcí fotografii je první vítěz z mezinárodního dostihu v Praze v roce 1930:

Ukázky z Kroniky greyhounda, kterou jsem začala paní Věra Babincová psát už v roce 1998: "Mezi ty příjemné akce patřila například od roku 1931 zavedená soutěž „o nejkrásnější dámu se psem“. Bohužel výsledky z této soutěže ale nejsou známé. Byla to jedna z prvních soutěží o „MISS“. Vzkřísí někdo znovu tuto soutěž? Na následující fotografii barzojové v doprovodu svých majitelek na výstavě v Litomyšli v roce 1929."

Soutěž se obnovila - dostihová dráha Praskačka (viz foto níže - na fotografii první zleva Věra Babincová a Krejza - Crazy Comedy Jumping Jet s číslem 16), v současné době na stadioně v Greyhound Park Motol.

 

Mezinárodní výstava psů v Praze v roce 1935

W h i p p e t i – f e n y – t ř í d a  d o r o s t u:

Číslo katalogu 324. Báby v. Lancashire, vrž. 5.IX.1934, maj. Dr. Krásenský: Hlava štíhlá v pěkných liniích, uši malé a přiléhavé, oči tmavé, ale poněkud úzké, hřbetní linie poněkud nerovná, před. konč. správně postavené, zad. končet. Předstojné, srst hrubší a nepřiléhavá. Počet bodů 73. 

Chovná známka: velmi nadějná. 

Číslo katalogu 325. Bessy v. Lancashire, vrž. 5.IX.1934, maj. Dr. Krásenský: Hlava úzká, pěkně se rýsující, uši malé a přiléhavé, oči tmavé, chrup trochu překusující, hřbetní linie dobře vyvinutá, před. končet. trochu ven vytočené, zadní správné, srst hladká a přiléhavá. Počet bodů 76.
Chovná známka: velmi nadějná.

Posuzovatelem byl Městský veterinární lékař, Oldřich Košík, který byl v tomto roce i předsedou klubu pěstitelů chrtů v Praze.

Závody chrtů v Plzni 22.9.1935

Vipeti jsou uvedeni i s číslem zápisu v plemenné knize - německé

Kynologický sportovní klub (K.S.K.) v Plzni uspořádal v rámci kynologického podniku ke dne 22. září 1935 i závody chrtů na travnaté trati, k nimž přihlášeno a na nichž startovalo 9 whippet-psů, 5 whippet-feny, 2 barsoi-psi, 1 barsoi-fena a 1 greyhound-pes. Závody byly rozděleny na 5 běhů.
a) whippet – feny
b) whippet – psů senioři
c) whippet – psi junioři
d) vítězové běhů (a, b, c – o nejrychlejšího psa dne)
e) barsoi a greyhound společně
a) – d) na trati 200 m běh
e) trať 300 m 

Několik minut před 11. hod. dop. přivedeny ke startu whippet – feny k běhu a) startující a doběhly v pořadí: 

2 . Aranka v. Lancashire ZPBWh 30
1. Asta Longewille ZPBWh 52
Baby v. Lancashire ZPBWh 61
Betty v. Lancashire ZPBWh 62
3. Brianda de Bergerac ZPBWh 40

K závodu whippet – psů nastupují staří závodníci a doběhli v pořadí:
3. Aramis de Bergerac ZPBWh 8 
1. Athos de Bergerac ZPBWh 9
2. Bimbo am Königsbusch ZPBWh 43
Gigi Miramonte OeHZB 91

Běh whippetů – psů juniorů absolvují úplní nováčci a doběhli v pořadí:
1. Bill de Bergerac ZPBWh 36  
2. Caius de Bergerac ZPBWh 54
3. Casca de Bergerac ZPBWh 56
Cato de Bergerac ZPBWh 57 

K běhu o nejrychlejšího psa dne nastupují vítězové tří prvních běhů a vítězí Athos de Bergerac (viz foto níže).
 

Krajská výstava všech plemen v Pardubicích dne 28.9.1935

Posuzovatel: podplukovník v.v. Theodor Rotter

112. Blite von Lancashire, 5.IX. 1934, pochází ze známého permského chovu. Důkladně popsán a posouzen pány čekateli: Manckem a Khunem s mým souhlasem. Výborná

 

Přehlídka psů v Plzni dne 22. září 1935

Posuzovatel: podplukovník v.v. Theodor Rotter
K mému milému překvapení nastoupilo do mého kruhu 16 whippetů, 7 fen, 9 psů, zajisté radostné setkání. V Plzeň jest střediskem velké obce těchto překrásných, anglických chrtíků, roztroušených po celém českém západě a podle údajů plzeňských pěstitelů, čítajících na 50 kmenovců.
Majitelé těchto favoritů jsou nadšení pěstitelé, udržují dlouhou dostihovou dráhu a pečují o training v běhu, který jest whippetům životním účelem.
Majitelé zapisovali své vrhy doposud do cizích původových a slíbili mi, že se kolem mě seskupí, abych je uvedl podle hesla »Svůj k svému« společně do mateřského lůna českého klubu pěstitelů chrtů, kam organizačně a ve směru chovatelském patří. Nesmí tím však trpěti K.S.K. Plzeň, který hlavně plzeňským chovatelům poskytuje na svém vzorně zařízeném cvičišti přátelské pohostinství.
Předvedení mně psi pocházejí ze vzácných, u nás úplně domestikovaných chovů, a to: De Bergerac, Longewille, Königsbuch, Lancashine, Miramonte a byli mnou oceněni takto:

Feny:
1. Aida de Bergerac (stříbrošedá) – Výborná
2. Andra Longewille (světle žlutá) - Výborná
3. Betty v. Lancashine (světle hnědá) – Výborná
4. Aranka v. Lancashine (žemlová) – Výborná
5. Baby v Lancashine (tmavošedá) – Velmi dobrá
6. Asta Longeville (bílá, žlutá maska) – Velmi dobrá
7. Brianda de Bergerac (bílá, černá maska) – Velmi dobrá

Psi: 

1. Bimbo Königsbuch (kávový) – Výborná
2. Catus de Bergerac (bílý, černá maska) – Výborná
3. Casca de Bergerac (hnědý, černá maska) – Výborná
4. Gigi Miramounte (černý) – Výborná
5. Athos de Bergerac (bílý – dostihový vítěz) – Velmi dobrá
6. Aramis de Bergerac ( stříbrošedý) – Velmi dobrá
7. Aragon de Bergerac (černý) – Velmi dobrá
8. Bill de Bergerac (bělouš) – Velmi dobrá
9. Cato de Bergerac (bělouš) – Velmi dobrá
10. Aramis de Bergerac (stříbrošedý) – Velmi dobrá
11. Athos de Bergerac (bělouš) – vítěz dostihů ze dne 22. IX. - Velmi dobrá
12. Casca de Bergerac (žíhaný) – Výborná
13. Cajus de Bergerac (bělouš s maskou) - Velmi dobrá
14. Bill de Bergerac (bělouš) – Velmi dobrá
15. Cato de Bergerac (bělouš) – Velmi dobrá

Ve zprávě bylo dále uvedeno:
Upozorňuji majitele na velkou soutěž ve výkonu, která bude pořádána v rámci velké mezinárodní výstavy o velikonocích 1936 v Praze, při které bude zadáván titul mezinárodního championátu C.A.C.I.T. a jsem přesvědčen, že plzeňští whippeti si při této příležitosti odnesou nové vavříny (z dostupné literatury se nepodařilo zjistit zda k této události došlo).
Ke konci děkuji obětavým pánům zapisovatelům a přeji K.S.K. Plzeň hlavně ve směru chovatelském do budoucnosti mnoho úspěchů a zdaru.

Zajímavý výňatek

 " Proto doporučuji whippeta každému, kdo chce psa elegantního i pro sport, a jistě s ním bude spokojen, neboť whippet má dobrou povahu a jest velice přítulný. Jeho předností proti ostatním druhům chrtů jest střední velikost, takže zabere málo místa a ani v domácnosti nikde nepřekáží. Zkrátka whippet jest malý chrt s velikým výkonem na závodní dráze. U nás máme několik výborných chovů jako chov „De Bergerac“ a chov „Longwille“ v Plzni, dále „Lancasshiere“ v Čisté u Rakovníka a „Von Sommerset“ v Liberci.
Doufám, že whippeti u nás zakotví a získají si obliby a bude-li širší veřejnost míti častěji příležitost viděti whippety při práci na závodní dráze, jistě se najde dosti zájemců, kteří si whippeta opatří, čímž by u nás chov whippetů získal, nač také jejich pěstitelé čekají.

Článek Whippeti je uveden v plném znění i s tehdejším pravopisem, byly do něho vloženy snímky z tehdejší doby. Tento článek na podporu chovu už nepomohl ke zvýšení zájmu o chrty. Doba – celosvětová krize a pak i druhá světová válka znamenala konec chovu whippetů. V roce 1938 ustala dostihová činnost a od roku 1942 i výstavní. Náš nejvýznamnější chovatel pan Stanislav Bořík z Plzně, ukončil svůj chov v roce 1936. Ještě krátce po válce se ale věnoval jako rozhodčí výstavní činnosti. V tomtéž roce byla skupina whippetářů začleněna do Klubu pěstitelů chrtů v Praze. Po úmrtích dvou předsedů krátce za sebou, ukončil svoji činnost v roce 1939 i Klub. V roce 1941 sice byl učiněn pokus o obnovu Klubu se začleněním i whippetů krátkosrstých a hrubosrstých, ale majitelé chrtů se už nesdružili. Chov whippetů byl obnoven až dlouho po válce, kdy se 20.9.1961 narodil první vrh v chovatelské stanici Jivaro, pana V. Krásného z Prahy. V roce 1963 se narodila další tři štěňata.

První pováleční vipeti: 

První mezinárodní výstava v Liberci
10.- 11. 10.1959

Na této výstavě byli poprvé po válce spatřeni první whippeti. Titul Československý šampion 1959, Vítěz třídy otevřené, obdržel Kent v. Höllenbusch. Dochoval se katalog z této výstavy:

 

Na následující fotografii je manželka chovatele W. Kutzenbegera z Blankenfeidu, NDR s vítězem Kentem v. Höllenbusch:

 

Kontakt

Ing. Lucie Skoumalová

Kunice (Středočeský kraj)

+420 774 208 724