Vrhy/Litters

Více informací je možné nalézezt pod záložkou jednotlivých vrhů. / More info could be found under each litter link.

A vrh / A litter (1.5.2013 - 3/3)

B vrh / B litter (7.8.2014 - 3/5)

 C vrh / C litter (22.4.2018 - 4/5)

Kontakt

Ing. Lucie Skoumalová

Kunice (Středočeský kraj)

+420 774 208 724