Vrhy/Litters

Více informací je možné nalézezt pod záložkou jednotlivých vrhů. / More info could be found under each litter link.

A vrh / A litter (1.5.2013 - 3/3)

B vrh / B litter (7.8.2014 - 3/5)

*NEW*  C vrh / C litter (???)   *NEW*

Kontakt

Ing. Lucie Skoumalová

Praha 10 - Uhříněves

+420 774 208 724