O dostizích

Vzhledem k tomu, že my se účastníme výhradně dostihů podléhajících pravidům FCI, budu se věnovat tomu, jak fungují právě tyto:-)

Co je nejdůležitější - když jsme o chrtech nic nevěděli, mysleli jsme si, že aby mohli podávat výkony na dráze, musí je majitelé nějak speciálně týrat a drillovat. Po pár návštěvách dostihové dráhy a rozhovoru s pár chovateli, nám došlo jak to je. Chrti dostihy milují! Obyčejně klidná zvířata zcela neomylně poznají, že se na dráhu blíží a v tom momentě se jim zatmí před očima a zoufale chtějí jen to jedno, ulovit si svou kůžičku:-) Jejich radost z toho, že můžou štvát je totálně nakažlivá - a proto je tak jednoduché tomuto koníčku podlehnout:-)

Důležité je taky poznamenat, že v České republice se nepořádají dostihy za živou návnadou - chrti obvykle štvou igelitový střapec. Chrti (angl. sighthounds) loví zrakem, není tedy potřeba, aby návnada jakkoliv speciálně voněla.

Chrtí dostihy jsou psí sport provozovaný na travnatých a pískových oválech. Pravdou je, že na travnatém povrchu dosahují chrti vyšších rychlostí, pískové dráhy jsou ale každopádně šetrnější k jejich  zdraví. Závodní ovál je dlouhý obvykle 470 - 480 metrů, některé jsou v zatáčkách s poloměrem obvykle 40 - 45 metrů převýšené (cca 4 %). Šířka dráhy je zhruba 6 metrů (v zatáčkách bývá dráha širší). Whippeti a italští chrtíci běhají na kratší vzdálenosti okolo 345 - 360 metrů. Senioři jak malých, tak i velkých chrtích plemen (tj. psi i feny nad 6 let) závodí na ještě kratší vzdálenost cca 280 metrů.

Nejrychlejšími závodníky jsou greyhoundi, kteří mohou na dráze dosáhnout rychlosti cca 60 km/hod. Ale ani malí angličtí chrti, whippeti, nezůstávají se svými cca 50 km/hod o mnoho pozadu.

Řády upravující dostihy/coursingy

Dostihový sport je upraven několika řády. Přímo dostihů a coursingů se týká Mezinárodní dostihový a coursingový řád  (nově vydaný, účinný od 1.1.2017 - jeho česká verze má ještě nějaké mouchy), dále pak Národní dostihový a coursingový řád (ve kterém nejsou prozatím zohledněny změny z Mezinárodního).

Důležitý je pak také Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů pro pořádní dostihů, coursingů a licenčních zkoušek.

Dostihová licence

Aby mohl náš čtyřnohý přítel závodit, je třeba aby získal dostihovou licenci. Tu získá od registrátora dostihových licencí. Podmínku je absolvování měření, splnění licenčních běhů, zaplacení poplatky a také účast v chovatelském klubu.

Měření

Pro získání licence musí vipet (a italský chrtík) kromě splnění licenčních běhů absolvovat také měření. Podle výšky se pak vipeti rozřadí a má-li fena více než 48 cm a pes 51 cm, závodí v kategorii sprinterů. Tato kategorie není vypisována např na mistrovstvích světa či Evropy a je bohužel považována za "méněcennou". Toto má za následek, že majitelé se snaží udělat cokoliv, aby jejich potenciální šampion byl tzv. změřen a zejména v zahraničí je k vidění ledasco...

K prvnímu měření může pes nejdříve ve 12ti měsících. Jestliže má při prvním měření pes více než 49 cm a fena více než 47 cm musí jít ještě na jedno přeměření a to před začátkem dostihové sezony, která následuje po dovršení 2 let věku zvířete.

Do kategorie sprinter jsou pak zařazeni psi, kteří mají max o 5 cm více, než je kohoutková výška dle standardu - tedy max 56 cm u psů a 52 cm u fen.

Licenční běhy

Licenční běhy smí začít vipet plnit od 12ti měsíců věku. Jde o 1 sólo běhy a 2 společné běhy (nejméně 3 jedinců).

Kontakt

Ing. Lucie Skoumalová

Kunice (Středočeský kraj)

+420 774 208 724