Zajímavosti o chrtech

18.04.2017 21:51
(vyhledala a dala dohromady Renata Hurtová)
 • V USA se používají jako terapeutičtí psi při léčbě chorob
 • Vzhledem k nízkému procentu tuku v těle a krátké srsti nejsou chrti cítit "psí vůní", vede se diskuze, že chrti jako ostatní psí rasy nepochází z vlka, ale z egyptského šakala.
 • V roce 1804 vydala Austrálie vyhlášku nařizující usmrcení všech psů, kromě anglických chrtů a pasteveckých psů.
 • Lidem, trpícím alergiemi mnohdy nevadí společnost chrta.
 • Chrta provází hrdost a respekt po celou dobu vývoje lidské civilizace. Chrt je jediný pes zmíněný v Bibli.
 • Chrtové jsou nejstarší čistokrevně chované plemeno. Nejstarší záznamy o nich nalezneme v zobrazení na zdech hrobek faraónů v Egyptě.
 • Nejvíce si faraóni na chrtech cenili jejich rychlosti, životní energie, poslušnosti a oddanosti. Chrti se vozili se svým pánem na jeho velbloudovi, spali v jeho stanu a nosili stejné amulety proti špatné náladě. Jediná událost byla důležitější než narození chrta v pánově domě, bylo to narození jeho syna.
 • Z Egypta se chrti rozšířili díky válkám a obchodu do řady dalších zemí, Ruska, Řecka a Říma - kde dosáhli velké vážnosti v říši Římské včetně Británie. 
 • V Británii vlastnění chrta bylo chápáno jako znak mocných a vznešených. V 11. století vydal král Canute zákon, tzv. Lesnický kodex, který uvádí, že žádný neurozený člověk nesmí chovat chrta a že jeho zabití se trestá stejným způsobem jako vražda člověka.
 • Královna Elisabeth I. byla horlivý nadšenec honů - pronásledování zvěře - a přikázala vévodovi z Norfolku vytvořit první pevná pravidla pro pořádání honů s chrty.
 • Dnešní chrt má stále mnoho společného s vlastnostmi svých předchůdců. Je stále citlivý a jemný společník s pudem rychlého pronásledování kořisti tak, jako za vlády faraónů.

 

Kontakt

Ing. Lucie Skoumalová

Kunice (Středočeský kraj)

+420 774 208 724